Privacy 

Dagverlichting neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Toine Janssen en Evert van de Ven (Dagverlichting) hebben deze Privacy Verklaring en Cookiestatement opgesteld om je te informeren over het waarborgen van je privacy en de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Dit statement is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking persoonsgegevens door Dagverlichting

Dagverlichting kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je deelneemt aan evenementen en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt, evt. via de besloten Facebook groep of via het contactformulier op de website.

Dagverlichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: we gebruiken je naam – en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren. Alles wat geschreven en gezegd is tijdens onze contacten (live evenement, telefoon, mail, facebook, instagram, whatsapp, messenger etc.), blijft in de groep.

Nieuwsbrief: Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Dagverlichting je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Dagverlichting. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Dagverlichting en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt regelmatig verzonden. Wanneer je je wilt afmelden, stuur dan een mail naar info@dagverlichting.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

2. Cookies

Op de website van Dagverlichting wordt gebruik gemaakt van cookies.
De volgende cookies worden gebruikt op de website van Dagverlichting:

Dagverlichting maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.

Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

3. Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Dagverlichting draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Dagverlichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Dagverlichting je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

5. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dagverlichting.nl. Dagverlichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

6. Beveiliging

Dagverlichting neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door Dagverlichting of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dagverlichting verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Toine Janssen via info@dagverlichting.nl.

7. Wijzigingen

Dagverlichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.